Pytania w związku z zorganizowanym przez nas przetargiem

nr 1/INNOLOT/2015:

 

 

Pytanie 1.

Czy w ramach realizacji zadania nr 2b - Usługa badania procesów spalania - wymagana jest rejestracja przebiegu procesu spalania ?  Jeżeli tak, to w jakiej formie powinien być zarejestrowany ów przebieg ?

 

Pytanie 2.

Czy w ramach badań prowadzonych w zadaniu 2b wymagana jest analiza substancji szkodliwych zawartych w spalinach ?  Jeżeli tak, prosimy o podanie składników spalin będących przedmiotem pomiaru oraz ewentualnej metody przeprowadzenia pomiaru.

 

Odpowiedzi:

 

1. W ramach zadania 2b - Usługa badania procesów spalania  - wymagana jest optyczna rejestracja procesu spalania za pomocą kamery o szybkości minimum 100 000 klatek na sekundę,

2. W ramach badań prowadzonych w zadaniu 2b wymagany jest pomiar i rejestracja w warunkach eksploatacyjnych podstawowych składników spalin (CO2, CO,  NOX, CH4, NMHC, THC ) ze szczególnym uwzględnieniem pomiary masy i liczby cząstek stałych.

                                              

 

                                                                                              Lech Świątek