ŚWIĄTEK Lech Świątek pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnego silnika lotniczego zasilanego paliwem JET A1” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”

Numer umowy: POIR/01.02.00-00-0015/15
Cel projektu: Opracowanie warunków procesu spalania w silniku tłokowym zasilanym paliwem JET A1 o mniejszej zawartości CO2 w spalinach

Wartość projektu: 7 499 285,20 PLN netto

Dofinansowanie projektu z UE: 5 659 669,52 PLN

Instytucje zaangażowane: The project entitled. "The construction of a production hall in Kruszyn Krajeński, expansion of the machinery park and the implementation of the production management system in order to increase the competitiveness of the SME sector in Kujawsko-Pomorskie province" co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme of the Kujawsko-Pomorskie province in the years 2007-2013 and the budget of the Kujawsko-Pomorskie province.